THÁP SƠN 2 MẶT INOX

Thuận tiện khi sơn một lúc nhiều sản phẩm,làm việc cả 2 mặt

Chiếm ít không gian xưởng sơn