QUẠT HÚT CÔNG NGHIỆP

  • Lưu lượng lớn, áp lực cao,
  • Độ ồn thấp, tiêu tốn ít năng lượng.
  • Vận hành ổn định, tuổi thọ cao
  • Có cửa chớp che mưa tự đóng mở.