BỒN THU BỤI SƠN HAI MÀNG NƯỚC INOX

– Thích hợp cho các sản Phẩm sơn có kích thước lớn
– ứng dụng tốt cho Hệ thống dây chuyền,băng chuyền sơn tự động