BỒN LỌC BỤI PHUN SƠN

 ĐẶC ĐIỂM

  • Tác dụng thu gom bụi sơn cao, giúp cho môi trường làm việc trong lành.
  • Chi phí vận hành thấp, lắp đặt dễ dàng